Croeso i ellyll.net
Welcome to ellyll.net
cartref / home  |  am danaf i / about me  |  lluniau / pictures  |  cysylltau / links  |  the complete theory of sheep

Croeso i Tycoeden Ellyll

Welcome to Ellyll's Treehouse

Tudalennau Cartref Alf

Alf's Homepages


Croeso! Fel rydych efallai yn gallu gweld rwyf wedi diweddaru fy nhudalennau o'r diwedd. 'Dwi'n gwybod llawer mwy am HTML, CSS a PHP rŵan felly dim mwy o fframiau ofnadwy a gobeithio fod y tudalennau ei hunain yn edrych yn well hefyd. Teimlwch yn rhydd i adael i mi wybod os oes gennych unrhyw awgrymiadau i wella'r safle, unai y cynnwys neu'r ddarluniad. Fy nghyfeiriad ebost yw ellyll@yahoo.com.

Cwm Orthin

Welcome! As perhaps you can see I have finally gotten around to updating my pages. I now know a lot more about HTML, CSS and PHP and stuff so no more evil frames and hopefully the pages themselves also look a bit better. Feel free to let me know if you have any suggestions for improvement, either the content or the design. My email address is ellyll@yahoo.com.hawlfraint ©2006 A. Nathan
copyright ©2006 A. Nathan