Croeso i ellyll.net
Welcome to ellyll.net
cartref / home  |  am danaf i / about me  |  lluniau / pictures  |  cysylltau / links  |  the complete theory of sheep

Cysylltau

Links


Cyfeillion / Friends
Fy nhad http://www.kennathan.co.uk My father
Kimberly Trudel (Tiggerone) http://www.geocities.com/CollegePark/Classroom/6375/index.html Kimberly Trudel (Tiggerone)
RiverWind gan Becky Farris (Ravyn) http://www.geocities.com/Area51/Hollow/3905/ RiverWind by Becky Farris (Ravyn)


DADau (Daeardai Aml Defnyddiwr) / MUDs (Multi User Dungeons)
ElvenMUD http://elven.madarch.org
telnet://elven.madarch.org:6715
ElvenMUD
Northern Lights http://aber.ludd.ltu.se/
telnet://aber.ludd.ltu.se:6715
Northern Lights
Cryosphere http://www.cryosphere.net/
telnet://cryosphere.net:6666
Cryosphere
Patternfall MUSH http://patternfall.xidus.net/
telnet://patternfall.xidus.net:7391
Patternfall MUSH
Fy safle AberMUDList am rhestr llawn o DADau o fath Aber http://www.efylon.org/mudlist/ My AberMUDList site for a full list of AberMUDs


Cymru / Wales
Gwybodaeth am yr Iaith Gymraeg yn cynnwys cwrs cychwynnol http://www.cs.brown.edu/fun/welsh/ Information about the Welsh language including an introductory course
Bwrdd Croeso Cymru http://www.tourism.wales.gov.uk/ The Welsh Tourist Board
Cynulliad Cenedlaethol Cymru http://www.cymru.gov.uk/ The National Assembly For Wales
Cyngor Gwynedd - lle 'dwi'n gweithio! Mae'n cynnwys gwybodaeth am twristiaeth a gwasanaethau lleol. http://www.gwynedd.gov.uk/ Gwynedd Council, the Local Government body for the county of Gwynedd - where I work! Includes information on tourism and local services.
Cymdeithas Yr Iaith http://www.cymdeithas.com/ The Welsh Language Society - an organisation campaigning for the rights of Welsh speakers (the site is in Welsh)


Eraill / Others
Lluniau cefndir, barddoniaeth, graffeg dychymyg a pethau eraill http://www.enchantress.net/ Background images, poetry, fantasy graphics and other stuff
Lluniau ASCII http://www.ascii-art.de/ ASCII Art
Safle swyddogol Garfield http://www.garfield.com/ The official Garfield site
Amiga, Inc. http://www.amiga.com/ Amiga, Inc.

hawlfraint ©2006 A. Nathan
copyright ©2006 A. Nathan