Croeso i ellyll.net
Welcome to ellyll.net
cartref / home  |  am danaf i / about me  |  lluniau / pictures  |  cysylltau / links  |  the complete theory of sheep

Am Danaf I

About Me

[draig goch/red dragon]

Alf Nathan (Ellyll)

Cefais fy ngeni yn Llundain, ond rwyf wedi byw ym Mlaenau Ffestiniog ers o' ni'n dwy oed. Ychydig o flynyddoedd yn ôl symudais i fyw yng Nghaernarfon i fod yn agos i fy ngweithle. Fy mhrif waith yw rhedeg tîm bychan sy'n cynnal ochr technegol gwefan a datblygu systemau iddo yn ASP ac ASP.NET. Yn gystal i hyn rwyf yn cefnogi hen system sydd wedi ei datblygu yn Informix-4GL. Mae'r ychydig o amser rhydd rwyf yn cael yn cael ei gwario ar DADau (Daeardy Aml Ddefnyddiwr) ElvenMUD, Northern Lights, Cryosphere ac eraill (fel Ellyll) a rhwyf yn weinyddwr a rhaglennwr ar ElvenMUD ers sawl blwyddyn bellach. Yn ogystal i hyn rwyf hefyd yn mwynhau darllen a cherdded yn y mynyddoedd a'r cefn gwlad leol.

Lluniau o fi a Blaenau Ffestiniog


Lle mae Blaenau Ffestiniog?

Mae Blaenau yn tref gyda poblogaeth o tua 5 mil yn ganol mynyddoedd Eryri yn Sir Gwynedd yn gogledd-gorllewin Cymru.


Lle mae Cymru?

Byswn i'n meddwl os ydach yn gallu darllen hwn nid oes angen i fi ddweud wrthoch ;o)


Beth yw DADau?

Mae DAD yn sefyll am Daeardy Aml Ddefnyddiwr (neu MUD yn Saesneg). Mae o'n gêm lle mae llawer o bobl yn gallu chwarae yr un amser. Mae o i gyd mewn testun heb graffeg o gwbwl felly mae unrhywun sydd yn gallu defnyddio y rhaglen telnet yn gallu chwarae. Os ydach wedi chwarae un o'r gemau testun o'r wythdegau (e.e. The Hobbit) fyddwch yn gyfarwydd efo'r dull yma o gêm. Mae DADau yn llawer o hwyl a i chwarae a gallwch gyfarfod pobl o ar draws y byd!

Mae cysylltiadau i safleuoedd efo mwy o gwybodaeth am y pethau yma ar gael ar y tudalen cysylltiadau.

Rhestr o fy CDiau

Rhestr o fy DVDiau

Alf Nathan (Ellyll)

I was born London, but I have lived in the town of Blaenau Ffestiniog since I was two years old. A few years ago I moved to Caernarfon to be closer to where I work. My main work is to run a small team that supports the technical side of a website and develops systems for it in ASP and ASP.NET. As well as this I support an old system that was developed in Informix-4GL. Most of the little spare time I have is spent on the MUDs (Multi User Dungeons) ElvenMUD, Northern Lights, Cryosphere and others (as Ellyll) and I have been an administrator and coder on ElvenMUD for several years now. As well as this also enjoy reading and walking in the mountains and the local countryside.

Pictures of me and Blaenau Ffestinig


Where is Blaenau Ffestiniog?

Blaenau Ffestiniog is a town with a population of about 5 thousand in the middle of the mountains of Snowdonia in the county of Gwynedd in north-west Wales.


Where is Wales?

Wales is a small country of about 3 million people on the west of the British mainland next to England (no, it is NOT in England!;). Wales is a Celtic country like Ireland, Scotland, The Isle of Man, Cornwall and Brittany and has it's own language, Welsh (or Cymraeg) which is spoken by over half a million people, and is the other language you can see on my website :o)


What are MUDs?

MUD stands for Multi User Dungeon. A MUD is a game where many people can play at the same time. It is all text based with no graphics at all so anyone with access to telnet can play. If you have ever played on of the text adventure games from the 80s (e.g. The Hobbit) you will be familiar with this style of game. MUDs are lots of fun and you can meet people from all over the world!

Please see the links page for more information on any of these things.

A list of my CDs

A list of my DVDs


Pronounciations (in .wav format)

Ellyll (my name on the MUDs and Welsh for elf)
Blaenau Ffestiniog (the town where I live)
Gwynedd (the county where I live)
Caerdydd (Cardiff, the capital city of Wales)
Cymru (Wales)
Nos Da (Good Night)
Nadolig Llawen a Blwyddyn Newydd Dda (Merry Christmas and Happy New Year)


hawlfraint ©2006 A. Nathan
copyright ©2006 A. Nathan