Croeso i ellyll.net
Welcome to ellyll.net
cartref / home  |  am danaf i / about me  |  lluniau / pictures  |  cysylltau / links  |  the complete theory of sheep

lluniau / pictures | fi / me | Amanda | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
Bethesda | Blaze & Ozymandius | Bryn Cader Faner | Caer / Chester | Gwersyllu / Camping: 2003 2005
Las Vegas: 1 2a 2b 3 | Grand Canyon | Coedwig Law / Rainforest
Priodas / Wedding: 1 2 3

Lluniau

Pictures


Croeso i fy nhudalennau lluniau. Mae'r tudalennau yma'n dangos rhai o'r lluniau rwyf wedi tynnu wrth fynd am dro, ar wyliau a.y.y.b. Tynnwyd nhw i gyd gyda chamera digidol Kodak DC120 prynais yn Rhagfyr 1997. Oedd o'n camera arbennig o dda ar yr amser ond mae o braidd yn hen rŵan ac mae o wedi gweld dyddiau gwell. Pryd mae'r pres gennai rwyf am brynu un newydd, ond am rŵan mae'n gwneud yn iawn.

Mae'r hawlfraint i'r lluniau yma yn perthyn i fi. Gallwch ddefnyddio nhw i unrhyw bwrpas sydd ddim yn fasnachol nag yn wleidyddol (teimlwch yn rhydd i gysylltu efo fi os ydych eisiau defnyddio nhw am un o'r ddau reswm yma). Mae rhan fwyaf o'r lluniau gennyf mewn cydraniad uchel, teimlwch yn rhydd i gysylltu efo fi os ydych eisiau copi cydraniad uchel o unrhyw un o'r lluniau.

Llyn Manod

Welcome to my pictures pages. These pages just show of some of the pictures I've taken over the last few years while I've been out on walks, holidays etc. They've all been taken with a Kodak DC120 digital camera, which I bought in December 1997. It was a great camera at the time but it's rather old now though and it's also seen better days. When I have the money I'm going to buy a new one, but for it does the job.

The copyright for all these pictures belongs to me but you may use them for any non-commercial and non-political purpose (feel free to contact me to ask for either of these though). Most, if not all, are available at a higher resolution, feel free to contact me and ask if you want a higher resolution copy of any of them.


Some Welsh Place Name Meanings

Aber
Mouth (of a river), estuary
Afon
River
Bach
Small, little
Bryn
Hill
Capel
Chapel
Carreg
Stone
Cerrig
Stones
Craig
Rock
Cwm
Bowl shaped glacial valley, coomb, combe
Eglwys
Church
Ffordd
Road, way
Llan
A church, or more precisely the land enclosed by a fence/wall that belongs to a church
Llyn
Lake
Mawr
Big, large
Mynydd
Mountain
Nant
Stream
Pwll
Pool

hawlfraint ©2006 A. Nathan
copyright ©2006 A. Nathan