Croeso i ellyll.net
Welcome to ellyll.net
cartref / home  |  am danaf i / about me  |  lluniau / pictures  |  cysylltau / links  |  the complete theory of sheep

lluniau / pictures | fi / me | Amanda | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
Bethesda | Blaze & Ozymandius | Bryn Cader Faner | Caer / Chester | Gwersyllu / Camping: 2003 2005
Las Vegas: 1 2a 2b 3 | Grand Canyon | Coedwig Law / Rainforest
Priodas / Wedding: 1 2 3

Lluniau > Amanda

Pictures > Amanda


Dyma ychydig o luniau o fy nghariad, Amanda (Daria ar y DADau), wnaethom ddyweddïo ar 2003-07-14. Mae Amanda yn dod o Las Vegas, Nevada, yn yr UDA. Cyfarfodais hi gyntaf ar DAD Northern Lights o gwmpas Hydref 1997. Cyfarfodais hi wyneb i wyneb am y tro gyntaf yn Hydref 1998 yn Efrog, Lloegr, tra oedd hi ar ymweliad cyfnewid am 3 mis o Coleg Ripon, Wisconsin.

Here are some pictures of my girlfriend, Amanda (Daria on the MUDs), we got engaged on 2003-07-14. Amanda is from Las Vegas, Nevada, in the USA. I first met her on Northern Lights MUD in about October 1997 and first met her face to face in October 1998 in York, England, where she was on a 3 month exchange visit from Ripon College, Wisconsin.


Cliciwch ar lun i'w ehangu

Click on a picture to enlargeGrand Canyon, 1999-08
Grand Canyon, 1999-08
Hen Chwarel Llechi Maenofferen Old Slate Mine, 1999-12
Hen Chwarel Llechi Maenofferen Old Slate Mine, 1999-12
Ar y tren yn ôl o Gaer / On the train back from Chester, 2003-07-12
Ar y tren yn ôl o Gaer / On the train back from Chester, 2003-07-12
Ar y tren yn ôl o Gaer / On the train back from Chester, 2003-07-12
Ar y tren yn ôl o Gaer / On the train back from Chester, 2003-07-12
Wrth ymyl / Next to Llyn Tanygrisiau, 2003-07-15
Wrth ymyl / Next to Llyn Tanygrisiau, 2003-07-15
Wrth ymyl / Next to Llyn Tanygrisiau, 2003-07-15
Wrth ymyl / Next to Llyn Tanygrisiau, 2003-07-15
Amanda a fy mam / Amanda and my mum, 2003-07-17
Amanda a fy mam / Amanda and my mum, 2003-07-17
Amanda a fi / Amanda and me, 2003-07-17
Amanda a fi / Amanda and me, 2003-07-17
Y modrwy dyweddio / The engagement ring, 2003-07-14
Y modrwy dyweddio / The engagement ring, 2003-07-14
Y modrwy dyweddio / The engagement ring, 2003-07-14
Y modrwy dyweddio / The engagement ring, 2003-07-14

hawlfraint ©2006 A. Nathan
copyright ©2006 A. Nathan