Croeso i ellyll.net
Welcome to ellyll.net
cartref / home  |  am danaf i / about me  |  lluniau / pictures  |  cysylltau / links  |  the complete theory of sheep

lluniau / pictures | fi / me | Amanda | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
Bethesda | Blaze & Ozymandius | Bryn Cader Faner | Caer / Chester | Gwersyllu / Camping: 2003 2005
Las Vegas: 1 2a 2b 3 | Grand Canyon | Coedwig Law / Rainforest
Priodas / Wedding: 1 2 3

Lluniau Blaze ac Ozymandius

Pictures Blaze and Ozymandius


Lluniau o pryd wnaeth Alyson a Stephen (Blaze ac Ozymandius) ymweld â fi ar 2002-06-17.

Pictures from when Alyson and Stephen (Blaze and Ozymandius) visited me on 2002-06-17.


Cliciwch ar lun i'w ehangu

Click on a picture to enlargeDefaid / Sheep Stephen yn bwydo defaid / Stephen feeding sheep
Stephen yn bwydo defaid / Stephen feeding sheep Stephen & Alyson
Gwyddau / Geese Alyson & Stephen
Alyson & Stephen Stephen
Twnel / Tunnel Llyn Tanygrisiau
Stephen & Alyson Stephen & Alyson

hawlfraint ©2006 A. Nathan
copyright ©2006 A. Nathan