Croeso i ellyll.net
Welcome to ellyll.net
cartref / home  |  am danaf i / about me  |  lluniau / pictures  |  cysylltau / links  |  the complete theory of sheep

lluniau / pictures | fi / me | Amanda | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
Bethesda | Blaze & Ozymandius | Bryn Cader Faner | Caer / Chester | Gwersyllu / Camping: 2003 2005
Las Vegas: 1 2a 2b 3 | Grand Canyon | Coedwig Law / Rainforest
Priodas / Wedding: 1 2 3

Lluniau > Gwersyllu

Pictures > Camping


Wrth Llyn Manod gyda ffrindiau o DADau Cryosphere, ElvenMUD, Nemesis a Northern Lights, 2003-07-04 i 2003-07-07.

By Llyn Manod with friends from Cryosphere, ElvenMUD, Nemesis and Northern Lights MUDs, 2003-07-04 to 2003-07-07.


Cliciwch ar lun i'w ehangu

Click on a picture to enlarge20030704-001-s1.jpg
Stuart (Zub), Matt (Andrei), Gareth (Gaz), Rosie (Savanna), Amanda (Daria)
20030704-002-s1.jpg
Gareth (Gaz), Graham (Twiglet), Karysia (Kerys), Amanda (Daria)
20030704-003-s1.jpg
Gareth, Rosie, Stuart, Amanda, Graham
20030704-004-s1.jpg
Gareth, Rosie, Stuart, Amanda, Graham
20030704-005-s1.jpg 20030704-006-s1.jpg 20030704-007-s1.jpg 20030704-008-s1.jpg
20030704-009-s1.jpg 20030704-010-s1.jpg 20030704-011-s1.jpg 20030704-012-s1.jpg
20030704-013-s1.jpg
Gareth, Rosie, Stuart, Amanda, Graham
20030704-014-s1.jpg
Manod Bach
20030704-015-s1.jpg
Rhywun yn mynd i fyny Manod Bach / Someone going up Manod Bach
20030704-016-s1.jpg
Graham, Kerys, Ruan neu/or Stuart
20030704-017-s1.jpg
Melanie (Qwerty)
20030704-018-s1.jpg
Graham, Kerys, Ruan & Stuart
20030704-019-s1.jpg
Y gwersyll o pen arall Llyn Manod / The campsite from the other side of Llyn Manod
20030704-020-s1.jpg
Y gwersyll o pen arall Llyn Manod / The campsite from the other side of Llyn Manod
20030704-021-s1.jpg
Matt ar pen arall y llyn / Matt on the other side of the lake
20030704-022-s1.jpg
Matt (Andrei) & Kerys (Karysia)
20030704-023-s1.jpg
Matt (posing) & Kerys
20030704-024-s1.jpg
Kerys & Matt
20030704-025-s1.jpg
Ges i hwyl yn chwarae efo cerrig / I had fun playing with rocks
20030704-026-s1.jpg 20030704-028-s1.jpg 20030704-029-s1.jpg
"Y Llwybr I Goleuedigaeth" / "The Path To Enlightenment" ;)
20030704-030-s1.jpg 20030704-031-s1.jpg 20030704-032-s1.jpg 20030704-033-s1.jpg
20030704-034-s1.jpg 20030704-035-s1.jpg 20030704-036-s1.jpg 20030704-037-s1.jpg
Arbrawf Caead Pringles / Pringles Lid Experiment
20030704-038-s1.jpg 20030704-039-s1.jpg 20030704-040-s1.jpg 20030704-041-s1.jpg
20030704-042-s1.jpg 20030704-043-s1.jpg 20030704-044-s1.jpg 20030704-045-s1.jpg
Kerys, Amanda, Gareth, Rosie, Stuart, Graham, Ruan, Mel
20030704-046-s1.jpg
Qwertypillar
20030704-047-s1.jpg
Qwertypillar
20030704-048-s1.jpg
Bananas siocled / Chocolate bananas (thanks Vitastjern!)
20030704-049-s1.jpg
Mwy o bananas siocled (a selsigen siocled Gaz!) / More chocolate bananas (and Gaz' chocolate sausage!)

Lluniau Graham / Graham's pictures
Lluniau Matt / Matt's pictures

Coming soon:
More pictures!
Quotes! (send them to me please! my address is ellyll@yahoo.com)


hawlfraint ©2006 A. Nathan
copyright ©2006 A. Nathan